Friends link: 1z0-052 1z0-803 a00-212 c-bosup-90 c2090-540 c2180-276 ex0-001 hp2-e59 hp2-e59
Hasta Hakları

Bursa Devlet Hastanesi

Hasta Hakları PDF Yazdır e-Posta
Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;
 • Hizmetten genel olarak faydalanma Hakkı :Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
 • Bilgilendirme :Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
 • Kuruluşu seçme ve değiştirme :Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
 • Bilgi İsteme:Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 • Mahremiyet :Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
 • Rıza ve İzin :Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 • Reddetme ve durdurma :Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,
 • Güvenlik :Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 • Dini vecibelerini yerine getirebilme :Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan
  tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,
 • Saygınlık görme :Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü,nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 • Rahatlık :Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş
  bir ortamda sağlık hizmeti almaya, bir ortamda sağlık hizmeti almaya,
 • Ziyaret : Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
 • Refakatçi Bulundurma : Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
 • Müracaat, şikayet ve dava hakkı : Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 • Sürekli hizmet :Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanmaya HAKKI VARDIR.
 

Reklam

Joomla!
Joomla! Dünyada en falza kullanılan açık kaynak İYS projesi.
JoomlaCode
JoomlaCode, geliştirmeyi ve dağıtmayı kolaylaştırır.
Joomla! Eklentileri
Joomla! Bileşenleri, Modülleri, Uyumlu Ekleri ve Dilleri.
Joomla! Alış-Veriş
Tüm Joomla! alış-verişleriniz için.
uKenan Internet Hizmetleri
Web tasarımı, alan adı ve web alanı işlemleri. Bilgisayar ve parçaları satışı. Yerinde servis, teknik destek ve yazılım hizmetleri.
Joomla! Türkiye
Joomla! Türkiye Resmi Çeviri ve Destek Sitesi
Buradasiniz  :